Tematske poti

Mlinarjeva pot

 

Opis poti

Mlinarjeva pot se začne pri cerkvi sv. Matije na Bučki. Ob cerkvi stoji prva informativna tabla, z zemljevidom poti, kratek opis in opis prve naloge.

Mlinarček, ki označuje mlinarsko pot, nas na poti usmerja in vodi, tako da ne bo težav pri iskanju prave smeri. Pot nas najprej vodi mimo cerkve sv. Martina v dolino, kjer nas na križišču čaka druga naloga.

 

Že od samega začetka poti se nam odpira lep pogled na Gorjance in Šentjernejsko dolino … na križišču pa se lahko ozremo okoli sebe in s pogledom poiščemo cerkev na Stopnem. Tu je tabla s posebno uro, katere kazalce moramo postaviti tako, da eden kaže v smeri cerkve na Stopnem, drugi pa nam, ob pravilni postavitvi, pokaže smer naše poti. Ob pravilni rešitvi naloge nas puščica usmeri, v katero smer moramo nadaljevati pot. Že po nekaj metrih opazimo stebriček z mlinarjem, tako da smo sigurni, da hodimo v pravo smer. Kmalu pridemo do ene od treh Venetovih kapelic. Kapelice naj bi postavili trije bratje Vene v zahvalo, ker so se živi vrnili z bitke na Kosovem polju. Stojijo v Zaborštu, Dulah in na Štritu. Naša pot teče po stezi preko travnika in preden zavijemo v gozd, opazimo manjše mokrotno zemljišče, ki je nastalo zaradi stalnega zastajanja vode. Tu je tudi eden od petih občasnih izvirov potoka Martinka. V gozdu pridemo do urejenega prostora s klopmi, kjer nas čaka naslednja naloga. Prisluhniti moramo šumenju vetra in žvrgolenju ptic, poiskati čim več različnih dreves in na enem od dreves v bližini bomo odkrili vrvico. Če jo potegnemo, zaslišimo kako se oglaša detelj, ki živi tu v gozdu. Nadaljevanje poti poteka po uhojeni gozdni poti in kmalu prispemo v Dule, kjer se spustimo do potoka Čolnišček. Tu se lahko ustavimo ob nekdanjem Košakovem mlinu.

 

  • 01. Mlinarjeva pot
  • 02. Mlinarjeva pot
  • 03. Mlinarjeva pot
  • 04. Mlinarjeva pot
  • 05. Mlinarjeva pot

 

Zgradba nekdanjega Košakovega mlina danes z ničemer več ne kaže, da je včasih tu bil mlin. Na informativni tabli je opis mlina in naloge, ki jo moramo opraviti. Sestaviti moramo leseno zloženko in dobili bomo podobo Košakovega mlina, kakršen je bil nekoč.

 

Pot nadaljujemo ob potoku, preko brvi in po levem bregu potoka po travniku ponovno pridemo do gozda. Tu zavijemo levo po gozdni stezi ob potoku vzvodno in po kratki hoji pridemo do Sedlarjevega mlina. Tu je postavljena daljnogledu podobna naprava, kjer se ob pogledu skozenj vrtijo stare podobe mlinov. Na ta način si lažje predstavljamo, kako je nekoč izgledal Sedlarjev mlin. Danes samo še odprtine na zidu spominjajo na to, da je tukaj nekoč bil mlin, kjer sta bili dve vodni kolesi.

 

S hojo nadaljujemo do gozdne jase, kjer potok naredi majhen otok, ki so ga domačini poimenovali Otok ljubezni. V romantičnem objemu narave se lahko ustavimo in si ogledamo okolico, prisluhnimo šumenju potoka in rešimo nalogo, ki nas tu čaka. Na tabli so kolesa, ki jih lahko zavrtimo. Pred tem postavimo kazalce, ki so pod kolesi, v smer, v katero predvidevamo, da se posamezno kolo vrti. Preverimo, ali se kolesa vrtijo tako kot smo predvideli. Sledi kratka hoja navkreber do ceste, kjer zavijemo levo proti dolini in Dulam. Že po nekaj metrih pridemo do Marjetičevega mlina.

 

Marjetičev mlin je še zelo dobro ohranjen. Ker je zadnji lastnik Jure, prav tako kot njegov oče, igral na citre, je bilo ob večerih v Marjetičevem mlinu večkrat veselo in se je pesem razlegala po dolini dolgo v noč. Ob tem mlinu zato stoji glasbena naloga. Na informativni tabli je slika mlina in opis, spodaj pa pesmica z notami: »Ob bistrem potoku je mlin«, tako da jo lahko zapojemo, s pomočjo zvončkov postavljenih ob tabli pa tudi zaigramo.

 

Sledi kratka hoja po cesti do okljuka potoka, kjer je na travniku urejen prostor za igro, malico in animacijo. Tu je informativna tabla, na kateri so navodila, kako si naredimo mlinček. Na drugi strani potoka stojita Hrvatov mlin in žaga, ki sta v zelo slabem, propadajočem stanju. Na tabli je fotografija in opis mlina. Naslikan in opisan je notranji mehanizem mlina in deli mlina. Z vrvico lahko na tabli povežemo posamezne dele mlinov z besedami, ki jih opisujejo.

Sledi hoja preko travnika do ceste, ki nas pripelje v Dolenje Radulje. Na prvem križišču zavijemo levo in pridemo do Vajsovega mlina, ki je bil leta 1991 obnovljen. Za najavljene skupine je tukaj organiziran ogled mlina, za posameznike pa je postavljena informativna tabla. Ob mlinu je nekoč delovala tudi žaga.

 

Nadaljevanje poti vodi po cesti do Remičevega mlina, ki je preurejen v počitniško hišico. Na mlin spominja le mlinsko kolo, ki ga je lastnik namestil na zadnjo steno hiše. Notranjost je popolnoma preurejena in namenjena občasnemu bivanju lastnikov.

 

Sledi hoja preko travnika do potoka, kjer preko lesene brvi zadnjič prečkamo potok in se po dokaj strmi gozdni stezi povzpnemo do Lovskega doma. Pred nami je še kratka pot skozi gozd do Bučke in mimo šole in spomenika nazaj do cerkve, kjer je zaključek Mlinarjeve poti.

 

  • 06. mlinarjeva pot
  • 07. mlinarjeva pot
  • 08. mlinarjeva pot
  • 09. mlinarjeva pot
  • 10. mlinarjeva pot

Zapisi in novice

Želim prejemati novice, napovednik dogodkov in druge zapise zelenih valov.
Please let us know your email address.

Invalid Input

Pridruži se nam na socialnih omrežjih in uživaj!

 

       

 

Vaši vtisi

Kako ti je bilo pri nas?
Zapiši doživljaj in prilepi sliko ali dve.